Wat kan ik voor het
onderwijs betekenen?

Al een aantal jaren ben ik in het onderwijs actief. Waarom? Omdat ik geloof dat de basis voor zelfkennis gelegd kan worden in het onderwijs. Mijn droom is dat er ooit een vak “Persoonlijke Ontwikkeling” komt. Vanaf de basisschool tot dat je uitstroomt vanuit het MBO, HBO of Universiteit. Zo gaan we veel meer ons eigen potentieel benutten in plaats van dingen aan te leren waar je niet heel gelukkig van wordt.

Het menselijk potentieel is zo groot maar we benutten nog niet de helft daarvan! Hoe kun je docent jouw leerling helpen dit potentieel te ontdekken en te ontwikkelen? Stop met sturen en ‘Ontwikkel je coachvaardigheden!”

In dit programma leer je:
• Wat coaching is en welke vaardigheden er vanuit die rol gevraagd worden
• Wie jezelf als coach bent en wat je meebrengt aan Talenten en in je gesprekken
• Waarom MAP doelen effectiever zijn dan SMART doelen en hoe je die formuleert
• Te coachen volgens een praktisch 4-stappen model
• Verschillende Instrumenten in te zetten tijdens je coaching
• De kracht van LSD in je gesprekken toe te passen (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen)
• (Verdiepende) vragen te stellen waarmee je de coachee stimuleert in actie te komen aan de hand van praktische leerdoelen
• Hoe Fins Communiceren de kwaliteit van je gesprekken kan vergroten
• Wat het positieve effect op coaching is van het loslaten van jouw eigen werkelijkheid en referentiekader als coach
• Doorlopend te blijven reflecteren op je eigen rol als coach en te leren van andere coaches
• Om te gaan met dilemma’s
• Rekening te houden met verschillende leeftijden en fases in ontwikkeling

Op de basisschool, in het voortgezet onderwijs, het MBO, HBO en op de Universiteit moet je doorlopend keuzes maken in wat je wil of niet wil. Dat is nog niet zo makkelijk, zeker niet als je jezelf nog helemaal niet goed kent. Wie ben ik? In de afgelopen jaren heb ik meer dan 300 pas afgestudeerden geholpen te ontdekken waar hun Talenten liggen, waar ze energie van krijgen. Ze hadden geen idee. Wat is het dan gaaf om te zien wat die zelfkennis doet met zelfvertrouwen. Wat zou het mooi zijn als er ooit een vak “Persoonlijke Ontwikkeling” zou komen net als Maatschappijleer of CKV. Tot die tijd help ik studenten graag te ontdekken:
• Wat jouw 4 grootste aangeboren talenten zijn
• Welke talenten achter jouw valkuilen zitten verscholen
• Hoe je doorlopend kunt reflecteren op je ontwikkeling
• Wat je concreet moet doen om je talenten te laten groeien
• Hoe je stap voor stap groeit in zelfvertrouwen door concrete acties
• Dat je het meeste leert van mensen die je bloedirritant kunt vinden